กลับ
แจ้งปัญหาการใช้งาน

แจ้งทางปัญหาการใช้งาน และ ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบ

ท่านสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ เคาร์เตอร์บริการ ชั่น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ

โทรศัพท์

054 237 399 ต่อ 6000